Obowiazek kasy fiskalnej przy sprzedazy internetowej

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy zastosowaniu kasy. Bardzo często, klienci za zakupiony towar chcą zapłacić w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kwocie finansowej w zagranicznej walucie jest dodatkowa?

W klubie z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do działania wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z jakiejkolwiek sprzedaży, a także do zarządzania wydrukowanego dokument klientowi.

http://www.comarch-polkas.pl/comarch-cloud-computing-erp/

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, również jak w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma informacje, które powinny oglądać się na rachunku fiskalnym, koniecznie musimy oznaczać walutę, w jakiej rejestrowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria i warunki techniczne, jakie pragną robić kasy rejestrujące zapisane są natomiast w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak dlatego, w nauka § 14 ust. 1 tego zdecydowania program do sprzedaży w zakładzie powinien stanowić m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, czyli jej skrótu, a dodatkowo zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili i czasu zmiany; zapisania chwili i czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w drugiej walucie w pamięci fiskalnej, a dodatkowo przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia łącznie z podaniem kursu i rozliczeniem zapłaty pragnie być zawarty na paragonie fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych walut; przeliczenie musi zostać uczynione z dokładnością nie krótszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi stać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Dodatkowo do oznaczenia skrótu nazw walut obcych stosuje się oznaczenia, jakie są używane przez Narodowy Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż towarów na rzecz konsumentów, którzy uiszczają cenę w walutach obcych, więc co do zasady, musi być kasę fiskalną, zaopatrzoną w zależność, która da przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, która została określenia w badaniu można wywnioskować, iż cena za nabyte produkty planuje być goszczona w euro, w toku gdy wartość umowy będzie pokazana w złotówkach. Przepisy, które mówią VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy wziąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.