Mikroskop amortyzacja

Mikroskopu odnosi się do oglądania małych obiektów, które stale są niewidoczne gołym okiem, istniej i do obserwacji detali mniejszych obiektów. W współczesnych etapach istnieje już wiele sposobów mikroskopów (akustyczny, holograficzny, polaryzacyjny, stereoskopowy a nowe), jednak pierwszy powstały w sprawy był mikroskop optyczny.

Mikroskopy tego modelu do praktyce badanych obiektów wykorzystują światło dzienne, a za ich ojców przyjmuje się syna i ojca - Zachariasza Janssena i Hansa Janssena - Holendrów. Swój pierwszy mikroskop zbudowali około 1590 roku, dawał jedynie 10-krotne powiększenie również z obecnego względu nie znalazł zastosowania. Przełomu w tejże rzeczy dokonał Antonie van Leeuwenhoek, przygotował on różną technologię szlifowania i polerowania cienkich soczewek, co w skutku dawało nawet 270-krotne powiększenie. W ten styl Holender usprawnił mikroskop, dzięki czemu dołączyło do wielu odkryć i rozwoju biologii. Jego mikroskopy były wykonane inaczej niż te dane ze nowych czasów. Można je uznać po prostu za niezwykle praktyczne szkła powiększające. Mikroskop Leeuwenhoek'a zbudowany był z tylko jednej soczewki, a badany przedmiot kładziono naprzeciwko soczewki, jego położenie można było poprawiać za pomocą dwóch śrób. Sam przyrząd miał długość 3-4 cali czyli około 7-10 centymetrów. Do następnego przełomu w budowie mikroskopów doszło, gdy użyto w nich elektrony. Pierwszy mikroskop tego typu-mikroskop elektronowy-zbudowali Ernst Rusk i Maks Knoll w 1931 roku w Berlinie. Sama rewolucja krzemowa była zbyt podstawę wykorzystanie mikroskopów elektronowych. gwarantowały one zarazem obserwowanie najmniejszych struktur organelli komórkowych. Z kolejce w roku 1982 został stworzony pierwszy skaningowy mikroskop  tunelowy. Jego ojcami byli postępujący w Zurychu naukowcy Gerd Binning oraz Heinrich Rohrer. Dzięki takim mikroskopom znajduje się trójwymiarowy obraz struktur zestawionych z własnych atomów. Potem opracowano wiele wersji tego mikroskopu idących na oglądanie sprawy w sił nanometra. Współcześni badacze twierdzą, że rozwój mikroskopii zapoczątkuje rozwój nanotechnologii, która pewno znaleźć wykonanie i wpłynąć na założeniu każdą płaszczyznę życia.