Filtrowanie libreoffice

W wielu gałęziach przemysłu mamy do robienia z koniecznością odpylania pyłów, które mają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są ostatnie zwykłe procesy związane z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły istniejące w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy jaki stał stworzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych nosimy w możliwości urządzenia a całe instalacje zrobione zgodnie z prawą dyrektywą 94/9WE ATEX. Mogą być one użytkowane dla odpylania pyłów należących do grupy wybuchowości St1 i St2. Nasze systemy filtracyjne mają kategorie 3D. Daje wtedy na montowanie ich w wszystkim miejscu, która jest zdana do strefy niezagrożonej wybuchem jak i w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń jesteśmy dwie istotne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Technika ta wykorzystuje systemy automatycznie odpowiadające na start ciśnienia wybuchowego i wyłączające w zarodku powstający wybuch. Sposób jest urządzony w czujniki ciśnienia, które znajdują powstający wybuch, nadaje go do centrali, jaka z kolei rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze sposobem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zniesienia to właśnie około 60 ms. Bardzo silne stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do użycia wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które stosują ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym systemem, ciśnienie jakie występuje w ochranianym urządzeniu zostanie skrócone do cenie niebędącej zagrożenia. Używamy innego typu wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, wyposażone w czujnik zerwania czyli nie, stworzone ze zwykli węglowej lub kwasoodpornej. Z opieki na rozmiar płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, niezbędne jest wyznaczenie strefy dużej w powierzchni obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w zasięgu konkretnej instalacji, całe jej branże i składniki są łączone w taki możliwość, aby one też nie były okazją powstania źródła zapłonu pyłów.